Services

กรุงเทพฯและปริมณฑล

สำนักงานใหญ่

โทร.02-419-0555

พาต้าปิ่นเกล้า

ชั้น 4 ห้อง 53
โทร.02-886-8758

พันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ

ชั้น 4 ห้อง 433
โทร.02-656-6074

พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน

ช้ัน 4 ห้อง 4036
โทร.02-953-5595

พาราเดียมประตูน้ำ

ชั้น 4 ห้อง IT4-15
โทร.02-250-6109

ลาซาล

สี่แยกศรีนครินทร์-ลาซาล ห้อง
โทร.02-398-2444

บางใหญ่

หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้
โทร.02-101-1987

ซีคอนบางแค

ชั้น 3 ห้อง IT18
โทร.02-458-2929

ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน

ชั้น 4 ห้อง 022-023
โทร.02-641-1665

แจ้งวัฒนะ

อาคาร 6 ชั้น 2 (TOT)
โทร.02-568-1911


ภาคเหนือ

เชียงราย

โทร.053-713-244

เชียงใหม่

โทร.053-287-282-3

พิษณุโลก

โทร.055-248-564-5

นครสวรรค์

โทร.056-220-653-4


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธานี

โทร.042-230-789

ขอนแก่น

โทร.043-245-663-4

อุบลราชธานี

โทร.045-245-657

นครราชสีมา

โทร.044-000-751


ภาคตะวันออก

ตึกคอมพัทยา

โทร.038-428-695

ตึกคอมศรีราชา

โทร.038-321-436

ระยอง

โทร.038-611-423


ภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยา

โทร.035-322-918

นครปฐม

โทร.032-270-835


ภาคใต้

สุราษฎร์ธานี

โทร.077-223-451

ภูเก็ต

โทร.076-212-992

หาดใหญ่

โทร.074-559-530-1

ประจวบคีรีชันธ์(หัวหิน)

โทร.032-522-505

นาราธิวาส

โทร.073-511-444

นครศรีธรรมราช

โทร.075-447-980-1