ประกาศ: การตั้งชื่อ Wi-Fi ง่ายขึ้น

           ปกติแล้วเวลาผู้ใช้งานจะไปซื้อ Router หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi สักตัวหนึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าควรใช้อุปกรณ์ที่รองรับ มาตรฐาน IEEE 802.11 b/a/g/ac แต่ คำตามมาตรฐาน IEEE นั้นจะมีความแม่นยำและสะดวกสบายสำหรับมืออาชีพและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ทั่วไปอาจไม่เข้าใจอย่างชัดเจนดังที่เราคาดไว้ เพื่อจุดประสงค์ในการหลีกเลี่ยงผู้ซื้อที่เลือกอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง Wi-Fi Alliance (องค์กรกลางที่ออกการรับรองอุปกรณ์ Wi-Fi)  และสมาชิกของหลาย บริษัท จึงได้แก้ปัญหาด้วยการ จะประกาศว่าพวกเขาจะใช้ชื่อรุ่นแทนตัวอักษร เพื่อให้จำง่าย เป็น

Wi-Fi 6 แทน 802.11ax ที่จะออกมาใช้ปี 2019

Wi-Fi 5 แทน 802.11ac ที่ออกมาในปี 2014

Wi-Fi 4 แทน 802.11n ที่ออกมาในปี 2009

Wi-Fi 3 แทน 802.11g ที่ออกมาในปี 2003

Wi-Fi 2 อ้างถึง 802.11a ที่ออกมาในปี 1999

Wi-Fi 1 อ้างถึง 802.11b ที่ออกมาในปี 1999

    นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ และ OS เปลี่ยน UI ของการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงการเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้น

สินค้าที่รองรับการใช้งาน Wi-Fi 6 (802.11AX) 
Netgear : AX6000 (RAX80) Nighthawk® Pro AX8/8-tream AX6000 WiFi Router, Wi-Fi 6 (RAX80)